Hvad er en stregkode?

En stregkode (ofte set som et enkelt ord, stregkode) er det lille billede af linjer (barer) og mellemrum, der er fastgjort til detailhandelsartikler, identifikationskort og postpost for at identificere et bestemt produktnummer, person eller placering. Koden bruger en rækkefølge af lodrette bjælker og mellemrum til at repræsentere tal og andre symboler. Et stregkodesymbol består typisk af fem dele: En stille zone, et starttegn, datategn (inklusive et valgfrit kontroltegn), et stopkarakter og en anden stille zone.


En tidlig brug af en type stregkode i industriel sammenhæng blev sponsoreret af sammenslutningen af ​​amerikanske jernbaner i slutningen af ​​1960'erne. Udviklet af generel telefon og elektronik (GTE) og kaldet KarTrak ACI (automatisk bilidentifikation). Denne ordning involverede anbringelse af farvede striber i forskellige kombinationer på stålplader, der blev fastgjort til siderne af jernbanevalsemateriale. To plader blev brugt pr. Bil, en på hver side, med arrangementet af de farvede striber, der koder for oplysninger såsom ejerskab, udstyrstype og identifikationsnummer. [1] Pladerne blev læst af en scanner, der lå ved siden af, placeret ved indgangen til en klassificeringsplads, mens bilen kørte forbi. [2] Projektet blev forladt efter cirka ti år, fordi systemet viste sig upålideligt efter langvarig brug.


Stregkoder blev kommercielt vellykkede, da de blev brugt til at automatisere supermarkedskassesystemer, en opgave, som de er blevet næsten universelle for. Deres anvendelse har spredt sig til mange andre opgaver, der generelt kaldes automatisk identifikation og datafangst (AIDC). Den allerførste scanning af den nu allestedsnærværende Universal Product Code (UPC) stregkode var på en pakke Wrigley Company tyggegummi i juni 1974.

Typer af stregkoder

auspost 4 angiver kundekode
aztec-kode
aztec runer
bc412
kanal kode
codabar
codablock f
kode 11
kode 128
kode 16k
kode 25
kode 39
kode 39 udvidet
kode 49
kode 93
kode 93 udvidet
kode en
kompakt aztec-kode
kompakt pdf417
coop 2 af 5
brugerdefineret 1d symbologi
brugerdefineret 4-statssymbologi
datamatrix
datalogik 2 af 5
deutsche post identcode
deutsche postkode
ean-13
ean-13 komposit
ean-2 (2-cifret addon)
ean-5 (5-cifret addon)
ean-8
ean-8 komposit
flattermarken
gs1 komposit 2d komponent
gs1 datamatrix
gs1 databar udvidet
gs1 databar udvidet komposit
gs1 databar udvidet stablet
gs1 databar udvidet stablet komposit
gs1 databar begrænset
gs1 databar begrænset komposit
gs1 databas omnidirectional
gs1 databas omnidirectional composite
gs1 databar stablet
gs1 databar stablet komposit
gs1-databar stablet retningsbestemt
gs1 databar stablet retningsbestemt komposit
gs1 databar afkortet
gs1 databar afkortet komposit
gs1 qr-kode
gs1-128
gs1-128 komposit
gs1-14
hibc kodelås f
hibc-kode 128
hibc-kode 39
hibc-datematrix
hibc micropdf417
hibc pdf417
hibc qr-kode
iata 2 af 5
industriel 2 af 5
sammenflettet 2 af 5 (itf)
isbn
ismn
issn
italiensk farmakode
itf-14
japan post 4 angiver kundekode
matrix 2 af 5
maxikode
micro qr-kode
mikropdf417
diverse symboler
msi modificeret plessey
pdf417
farmaceutisk binær kode
pharmazentralnummer (pzn)
plessey uk
posicode
QR kode
royal hollandsk tpg post kix
Royal Mail 4 angiver kundekode
sscc-18
telepen
telepen numerisk
to-spor farmakode
upc-a
upc-en komposit
upc-e
upc-e komposit
usps intelligent mail
usps planet
usps postnet
barcode generator home
barcode generator
batch stregkodegenerator
Bar Code
BarCode
online Bar Code
online Bar Code generator
ledig Bar Code generator
Cloud Bar Code generator
Bar Code Android generator
BarCode Google generator
BarCode App generator
BarCode iPhone generator
BarCode Scanner
BarCode Reader
Bar generator
Scan Bar Code
Android Bar Code
Bar Code Scan
Bar Code Reader
The Bar Code
A Bar Code
Bar Code Scanner
ledig Bar Code
Bar Code App
Google Bar Code
auspost 4 state customer code
aztec code
aztec runes
bc412
channel code
codabar
codablock f
code 11
code 128
code 16k
code 25
code 39
code 39 extended
code 49
code 93
code 93 extended
code one
compact aztec code
compact pdf417
coop 2 of 5
custom 1d symbology
custom 4 state symbology
data matrix
datalogic 2 of 5
deutsche post identcode
deutsche post leitcode
ean 13
ean 13 composite
ean 2 2 digit addon
ean 5 5 digit addon
ean 8
ean 8 composite
flattermarken
gs1 composite 2d component
gs1 data matrix
gs1 databar expanded
gs1 databar expanded composite
gs1 databar expanded stacked
gs1 databar expanded stacked composite
gs1 databar limited
gs1 databar limited composite
gs1 databar omnidirectional
gs1 databar omnidirectional composite
gs1 databar stacked
gs1 databar stacked composite
gs1 databar stacked omnidirectional
gs1 databar stacked omnidirectional composite
gs1 databar truncated
gs1 databar truncated composite
gs1 qr code
gs1 128
gs1 128 composite
gs1 14
hibc codablock f
hibc code 128
hibc code 39
hibc data matrix
hibc micropdf417
hibc pdf417
hibc qr code
iata 2 of 5
industrial 2 of 5
interleaved 2 of 5 itf
isbn
ismn
issn
italian pharmacode
itf 14
japan post 4 state customer code
matrix 2 of 5
maxicode
micro qr code
micropdf417
miscellaneous symbols
msi modified plessey
pdf417
pharmaceutical binary code
pharmazentralnummer pzn
plessey uk
posicode
qr code
royal dutch tpg post kix
royal mail 4 state customer code
sscc 18
telepen
telepen numeric
two track pharmacode
upc a
upc a composite
upc e
upc e composite
usps intelligent mail
usps planet
usps postnet
auspost 4 state customer code generator
aztec code generator
aztec runes generator
bc412 generator
channel code generator
codabar generator
codablock f generator
code 11 generator
code 128 generator
code 16k generator
code 25 generator
code 39 generator
code 39 extended generator
code 49 generator
code 93 generator
code 93 extended generator
code one generator
compact aztec code generator
compact pdf417 generator
coop 2 of 5 generator
custom 1d symbology generator
custom 4 state symbology generator
data matrix generator
datalogic 2 of 5 generator
deutsche post identcode generator
deutsche post leitcode generator
ean 13 generator
ean 13 composite generator
ean 2 2 digit addon generator
ean 5 5 digit addon generator
ean 8 generator
ean 8 composite generator
flattermarken generator
gs1 composite 2d component generator
gs1 data matrix generator
gs1 databar expanded generator
gs1 databar expanded composite generator
gs1 databar expanded stacked generator
gs1 databar expanded stacked composite generator
gs1 databar limited generator
gs1 databar limited composite generator
gs1 databar omnidirectional generator
gs1 databar omnidirectional composite generator
gs1 databar stacked generator
gs1 databar stacked composite generator
gs1 databar stacked omnidirectional generator
gs1 databar stacked omnidirectional composite generator
gs1 databar truncated generator
gs1 databar truncated composite generator
gs1 qr code generator
gs1 128 generator
gs1 128 composite generator
gs1 14 generator
hibc codablock f generator
hibc code 128 generator
hibc code 39 generator
hibc data matrix generator
hibc micropdf417 generator
hibc pdf417 generator
hibc qr code generator
iata 2 of 5 generator
industrial 2 of 5 generator
interleaved 2 of 5 itf generator
isbn generator
ismn generator
issn generator
italian pharmacode generator
itf 14 generator
japan post 4 state customer code generator
matrix 2 of 5 generator
maxicode generator
micro qr code generator
micropdf417 generator
miscellaneous symbols generator
msi modified plessey generator
pdf417 generator
pharmaceutical binary code generator
pharmazentralnummer pzn generator
plessey uk generator
posicode generator
qr code generator
royal dutch tpg post kix generator
royal mail 4 state customer code generator
sscc 18 generator
telepen generator
telepen numeric generator
two track pharmacode generator
upc a generator
upc a composite generator
upc e generator
upc e composite generator
usps intelligent mail generator
usps planet generator
usps postnet generator
online auspost generator
online azteccode generator
online aztecrune generator
online bc412 generator
online channelcode generator
online rationalizedCodabar generator
online codablockf generator
online code11 generator
online code128 generator
online code16k generator
online code2of5 generator
online code39 generator
online code39ext generator
online code49 generator
online code93 generator
online code93ext generator
online codeone generator
online azteccodecompact generator
online pdf417compact generator
online coop2of5 generator
online raw generator
online daft generator
online datamatrix generator
online datalogic2of5 generator
online identcode generator
online leitcode generator
online ean13 generator
online ean13composite generator
online ean2 generator
online ean5 generator
online ean8 generator
online ean8composite generator
online flattermarken generator
online gs1 cc generator
online gs1datamatrix generator
online databarexpanded generator
online databarexpandedcomposite generator
online databarexpandedstacked generator
online databarexpandedstackedcomposite generator
online databarlimited generator
online databarlimitedcomposite generator
online databaromni generator
online databaromnicomposite generator
online databarstacked generator
online databarstackedcomposite generator
online databarstackedomni generator
online databarstackedomnicomposite generator
online databartruncated generator
online databartruncatedcomposite generator
online gs1qrcode generator
online gs1 128 generator
online gs1 128composite generator
online ean14 generator
online hibccodablockf generator
online hibccode128 generator
online hibccode39 generator
online hibcdatamatrix generator
online hibcmicropdf417 generator
online hibcpdf417 generator
online hibcqrcode generator
online iata2of5 generator
online industrial2of5 generator
online interleaved2of5 generator
online isbn generator
online ismn generator
online issn generator
online code32 generator
online itf14 generator
online japanpost generator
online matrix2of5 generator
online maxicode generator
online microqrcode generator
online micropdf417 generator
online symbol generator
online msi generator
online pdf417 generator
online pharmacode generator
online pzn generator
online plessey generator
online posicode generator
online qrcode generator
online kix generator
online royalmail generator
online sscc18 generator
online telepen generator
online telepennumeric generator
online pharmacode2 generator
online upca generator
online upcacomposite generator
online upce generator
online upcecomposite generator
online onecode generator
online planet generator
online postnet generator
ledig auspost generator
ledig azteccode generator
ledig aztecrune generator
ledig bc412 generator
ledig channelcode generator
ledig rationalizedCodabar generator
ledig codablockf generator
ledig code11 generator
ledig code128 generator
ledig code16k generator
ledig code2of5 generator
ledig code39 generator
ledig code39ext generator
ledig code49 generator
ledig code93 generator
ledig code93ext generator
ledig codeone generator
ledig azteccodecompact generator
ledig pdf417compact generator
ledig coop2of5 generator
ledig raw generator
ledig daft generator
ledig datamatrix generator
ledig datalogic2of5 generator
ledig identcode generator
ledig leitcode generator
ledig ean13 generator
ledig ean13composite generator
ledig ean2 generator
ledig ean5 generator
ledig ean8 generator
ledig ean8composite generator
ledig flattermarken generator
ledig gs1 cc generator
ledig gs1datamatrix generator
ledig databarexpanded generator
ledig databarexpandedcomposite generator
ledig databarexpandedstacked generator
ledig databarexpandedstackedcomposite generator
ledig databarlimited generator
ledig databarlimitedcomposite generator
ledig databaromni generator
ledig databaromnicomposite generator
ledig databarstacked generator
ledig databarstackedcomposite generator
ledig databarstackedomni generator
ledig databarstackedomnicomposite generator
ledig databartruncated generator
ledig databartruncatedcomposite generator
ledig gs1qrcode generator
ledig gs1 128 generator
ledig gs1 128composite generator
ledig ean14 generator
ledig hibccodablockf generator
ledig hibccode128 generator
ledig hibccode39 generator
ledig hibcdatamatrix generator
ledig hibcmicropdf417 generator
ledig hibcpdf417 generator
ledig hibcqrcode generator
ledig iata2of5 generator
ledig industrial2of5 generator
ledig interleaved2of5 generator
ledig isbn generator
ledig ismn generator
ledig issn generator
ledig code32 generator
ledig itf14 generator
ledig japanpost generator
ledig matrix2of5 generator
ledig maxicode generator
ledig microqrcode generator
ledig micropdf417 generator
ledig symbol generator
ledig msi generator
ledig pdf417 generator
ledig pharmacode generator
ledig pzn generator
ledig plessey generator
ledig posicode generator
ledig qrcode generator
ledig kix generator
ledig royalmail generator
ledig sscc18 generator
ledig telepen generator
ledig telepennumeric generator
ledig pharmacode2 generator
ledig upca generator
ledig upcacomposite generator
ledig upce generator
ledig upcecomposite generator
ledig onecode generator
ledig planet generator
ledig postnet generator
auspost generator
azteccode generator
aztecrune generator
bc412 generator
channelcode generator
rationalizedCodabar generator
codablockf generator
code11 generator
code128 generator
code16k generator
code2of5 generator
code39 generator
code39ext generator
code49 generator
code93 generator
code93ext generator
codeone generator
azteccodecompact generator
pdf417compact generator
coop2of5 generator
raw generator
daft generator
datamatrix generator
datalogic2of5 generator
identcode generator
leitcode generator
ean13 generator
ean13composite generator
ean2 generator
ean5 generator
ean8 generator
ean8composite generator
flattermarken generator
gs1 cc generator
gs1datamatrix generator
databarexpanded generator
databarexpandedcomposite generator
databarexpandedstacked generator
databarexpandedstackedcomposite generator
databarlimited generator
databarlimitedcomposite generator
databaromni generator
databaromnicomposite generator
databarstacked generator
databarstackedcomposite generator
databarstackedomni generator
databarstackedomnicomposite generator
databartruncated generator
databartruncatedcomposite generator
gs1qrcode generator
gs1 128 generator
gs1 128composite generator
ean14 generator
hibccodablockf generator
hibccode128 generator
hibccode39 generator
hibcdatamatrix generator
hibcmicropdf417 generator
hibcpdf417 generator
hibcqrcode generator
iata2of5 generator
industrial2of5 generator
interleaved2of5 generator
isbn generator
ismn generator
issn generator
code32 generator
itf14 generator
japanpost generator
matrix2of5 generator
maxicode generator
microqrcode generator
micropdf417 generator
symbol generator
msi generator
pdf417 generator
pharmacode generator
pzn generator
plessey generator
posicode generator
qrcode generator
kix generator
royalmail generator
sscc18 generator
telepen generator
telepennumeric generator
pharmacode2 generator
upca generator
upcacomposite generator
upce generator
upcecomposite generator
onecode generator
planet generator
postnet generator
auspost stregkodegenerator
azteccode stregkodegenerator
aztecrune stregkodegenerator
bc412 stregkodegenerator
channelcode stregkodegenerator
rationalizedCodabar stregkodegenerator
codablockf stregkodegenerator
code11 stregkodegenerator
code128 stregkodegenerator
code16k stregkodegenerator
code2of5 stregkodegenerator
code39 stregkodegenerator
code39ext stregkodegenerator
code49 stregkodegenerator
code93 stregkodegenerator
code93ext stregkodegenerator
codeone stregkodegenerator
azteccodecompact stregkodegenerator
pdf417compact stregkodegenerator
coop2of5 stregkodegenerator
raw stregkodegenerator
daft stregkodegenerator
datamatrix stregkodegenerator
datalogic2of5 stregkodegenerator
identcode stregkodegenerator
leitcode stregkodegenerator
ean13 stregkodegenerator
ean13composite stregkodegenerator
ean2 stregkodegenerator
ean5 stregkodegenerator
ean8 stregkodegenerator
ean8composite stregkodegenerator
flattermarken stregkodegenerator
gs1 cc stregkodegenerator
gs1datamatrix stregkodegenerator
databarexpanded stregkodegenerator
databarexpandedcomposite stregkodegenerator
databarexpandedstacked stregkodegenerator
databarexpandedstackedcomposite stregkodegenerator
databarlimited stregkodegenerator
databarlimitedcomposite stregkodegenerator
databaromni stregkodegenerator
databaromnicomposite stregkodegenerator
databarstacked stregkodegenerator
databarstackedcomposite stregkodegenerator
databarstackedomni stregkodegenerator
databarstackedomnicomposite stregkodegenerator
databartruncated stregkodegenerator
databartruncatedcomposite stregkodegenerator
gs1qrcode stregkodegenerator
gs1 128 stregkodegenerator
gs1 128composite stregkodegenerator
ean14 stregkodegenerator
hibccodablockf stregkodegenerator
hibccode128 stregkodegenerator
hibccode39 stregkodegenerator
hibcdatamatrix stregkodegenerator
hibcmicropdf417 stregkodegenerator
hibcpdf417 stregkodegenerator
hibcqrcode stregkodegenerator
iata2of5 stregkodegenerator
industrial2of5 stregkodegenerator
interleaved2of5 stregkodegenerator
isbn stregkodegenerator
ismn stregkodegenerator
issn stregkodegenerator
code32 stregkodegenerator
itf14 stregkodegenerator
japanpost stregkodegenerator
matrix2of5 stregkodegenerator
maxicode stregkodegenerator
microqrcode stregkodegenerator
micropdf417 stregkodegenerator
symbol stregkodegenerator
msi stregkodegenerator
pdf417 stregkodegenerator
pharmacode stregkodegenerator
pzn stregkodegenerator
plessey stregkodegenerator
posicode stregkodegenerator
qrcode stregkodegenerator
kix stregkodegenerator
royalmail stregkodegenerator
sscc18 stregkodegenerator
telepen stregkodegenerator
telepennumeric stregkodegenerator
pharmacode2 stregkodegenerator
upca stregkodegenerator
upcacomposite stregkodegenerator
upce stregkodegenerator
upcecomposite stregkodegenerator
onecode stregkodegenerator
planet stregkodegenerator
postnet stregkodegenerator
auspost stregkode
azteccode stregkode
aztecrune stregkode
bc412 stregkode
channelcode stregkode
rationalizedCodabar stregkode
codablockf stregkode
code11 stregkode
code128 stregkode
code16k stregkode
code2of5 stregkode
code39 stregkode
code39ext stregkode
code49 stregkode
code93 stregkode
code93ext stregkode
codeone stregkode
azteccodecompact stregkode
pdf417compact stregkode
coop2of5 stregkode
raw stregkode
daft stregkode
datamatrix stregkode
datalogic2of5 stregkode
identcode stregkode
leitcode stregkode
ean13 stregkode
ean13composite stregkode
ean2 stregkode
ean5 stregkode
ean8 stregkode
ean8composite stregkode
flattermarken stregkode
gs1 cc stregkode
gs1datamatrix stregkode
databarexpanded stregkode
databarexpandedcomposite stregkode
databarexpandedstacked stregkode
databarexpandedstackedcomposite stregkode
databarlimited stregkode
databarlimitedcomposite stregkode
databaromni stregkode
databaromnicomposite stregkode
databarstacked stregkode
databarstackedcomposite stregkode
databarstackedomni stregkode
databarstackedomnicomposite stregkode
databartruncated stregkode
databartruncatedcomposite stregkode
gs1qrcode stregkode
gs1 128 stregkode
gs1 128composite stregkode
ean14 stregkode
hibccodablockf stregkode
hibccode128 stregkode
hibccode39 stregkode
hibcdatamatrix stregkode
hibcmicropdf417 stregkode
hibcpdf417 stregkode
hibcqrcode stregkode
iata2of5 stregkode
industrial2of5 stregkode
interleaved2of5 stregkode
isbn stregkode
ismn stregkode
issn stregkode
code32 stregkode
itf14 stregkode
japanpost stregkode
matrix2of5 stregkode
maxicode stregkode
microqrcode stregkode
micropdf417 stregkode
symbol stregkode
msi stregkode
pdf417 stregkode
pharmacode stregkode
pzn stregkode
plessey stregkode
posicode stregkode
qrcode stregkode
kix stregkode
royalmail stregkode
sscc18 stregkode
telepen stregkode
telepennumeric stregkode
pharmacode2 stregkode
upca stregkode
upcacomposite stregkode
upce stregkode
upcecomposite stregkode
onecode stregkode
planet stregkode
postnet stregkode

Hvilken størrelse skal en stregkode have?

Generelt: Jo større stregkoden er, jo lettere er det at blive scannet, men de fleste stregkodelæseenheder er i stand til at scanne billeder, der er små nok til at passe på et visitkort for eksempel. Dette forudsætter selvfølgelig, at billedkvaliteten er god.

BarCode-filformater

Du kan bruge følgende filformater, når du opretter en stregkode:
PNG Fil
JPG Fil
PDF Fil
PNG-filer fungerer særligt godt, da de let kan ændres, hvilket betyder, at du let kan skalere QR-koden afhængigt af, hvor du vil placere den.